Süperbaba Kimdir?

Süperbaba Kimdir?
Akademisyen Vakkas Yalçın 1988 yılında Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı küçük bir köyde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini bu köyde tamamladıktan sonra 2010 yılında Muş Alparslan Üniversitesi, Okul Öncesi öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl kısa süreli de olsa okul öncesi öğretmeni olarak ücretli öğretmenliğin ardından 1 yıl kadrolu okul öncesi öğretmeni olarak görev yaptı. Daha farklı daha fazla şeyler yapmalıyım düşüncesiyle 2012 yılında Hakkâri Üniversitesinde Araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Akdeniz Üniversitesi’ndeki dil eğitiminin ardından Kilis 7 Aralık Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2013 yılında başladığı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans Programından 2016 yılında mezun olarak Okul Öncesi Eğitimi alanında Bilim Uzmanı Unvanını aldı. Aynı yıl Çukurova Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Doktora Programına başladı ve 2020 yılında Doktor ünvanını aldı.

Vakkas yalçın, okula uyum, değerler ve karakter eğitimi, okul öncesi dönemde STEM eğitimi, Tasarım odaklı düşünme modeli, erken çocuklukta 21. Yy becerileri ve okul öncesi eğitim alanlarında teorik ve uygulamalı çalışmalarının yanı sıra ailelere yönelik; çocuk gelişimi ve eğitimi üzerine danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Evrensel ahlak ilkeleriyle yoğrulmuş bir eğitimi yaşam felsefesi haline getirmiş, çocuklarına nasıl daha iyi baba olabilirim düşüncesiyle sadece kendisine değil çevresindeki inanlara da faydalı olabilmeyi amaçlayarak çocuklarıyla yaptığı etkinlikleri @birsuperbaba instagram hesabından paylaşarak insanların istifadesine sunmaktadır. Mesleğinin tüm zorluklarına rağmen aşkla yapan, farklı düşünen, farlı gören, yaratıcı ve problem çözmeye odaklı, üretmeyi seven bir karaktere sahiptir. Halen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda görev yapan Vakkas yalçın, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Dr. Vakkas YALÇIN

E-Posta Adresi : yalcinvakkas@gmail.com
Telefon (İş) :
Telefon (Cep) :
Adres

Öğrenim Bilgisi

Doktora
2016-2020 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (DR)
Tez Adı: TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME MODELİNE GÖRE HAZIRLANAN OKUL ÖNCESİ STEM ETKİNLİKLERİNİN ÇOCUKLARIN YARATICILIK VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ (2020) Tez Danışmanı:(ŞULE ERDEN)

Yüksek Lisans
2013-/2016 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI,
Tez Adı: OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ OKULA UYUM SÜRECİ İLE EBEVEYNLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (2016) TEZ DANIŞMANI:(ÖZLEM MELEK ERBİL KAYA)

Lisans
2006-2010 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.

 

Akademik Görevler

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI)
2013

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI)
2013-2016

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2012 HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI)

Projelerde Yaptığı Görevler:

⦁ OKULÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ OKULA UYUM SÜRECİ İLE EBEVEYNLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, 08/05/2015 – 08/09/2016 (ULUSAL)
⦁ SAĞLIKLI DİŞLER GÜLEN YÜZLER, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, YÜRÜTÜCÜ:SİMSAR AHMET,ARAŞTIRMACI:YALÇIN VAKKAS,ARAŞTIRMACI:CANLI SEDA CAN,ARAŞTIRMACI:METİN ŞERMİN,ARAŞTIRMACI:DOĞAN YAKUP,ARAŞTIRMACI:ÖZTÜRK OĞUZHAN, , 27/05/2019 – 27/05/2020 (ULUSAL)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği (OMEP), Üye, 2017

Ödüller

1. Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı, 2021

Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

⦁ YALÇIN VAKKAS, ERDEN ŞULE (2021). THE EFFECT OF STEM ACTİVİTİES PREPARED ACCORDİNG TO THE DESİGN THİNKİNG MODEL ON PRESCHOOL CHİLDREN’S CREATİVİTY AND PROBLEM-SOLVİNG SKİLLS. THİNKİNG SKİLLS AND CREATİVİTY, 41, 1-14., DOİ: 10.1016/J.TSC.2021.100864 (YAYIN NO: 7146354)

⦁ YALÇIN VAKKAS, SİMSAR AHMET (2020). ADJUSTMENT OF SYRİAN REFUGEE CHİLDREN İNTO PRE-SCHOOL EDUCATİON İN TURKEY. İLKÖĞRETİM ONLİNE(3), 1214-1224., DOİ: 10.17051/İLKONLİNE.2020.728021 (YAYIN NO: 6241629)

⦁ ERBİL KAYA ÖZLEM MELEK, YALÇIN VAKKAS (2020). THE RELATİONSHİP BETWEEN SCHOOL ADJUSTMENT OF PRESCHOOL CHİLDREN AND PARENTİNG STYLE ATTİTUDE. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 10(1), 74-110. (YAYIN NO: 6032255)

⦁ YALÇIN VAKKAS (2019). KURAM, ÖĞRETİM MODELİ, UYGULAMA YÖNTEMİ VE ÇALIŞMA PLANI BAĞLAMINDA STEM. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCES, 90(90), 366-378., DOİ: 10.16992/ASOS.14877 (YAYIN NO: 5577041)

⦁ YALÇIN VAKKAS, UZUN HALİL (2018). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANMA DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KİLİS VE GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ). ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2(3), 42-54. (YAYIN NO: 5576944)

⦁ ERBİL KAYA ÖZLEM MELEK, YALÇIN VAKKAS, KİMZAN İLAYDA,AVAR GÖKÇEN (2017). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OYUN TEMELLİ ÖĞRENMEYE BAKIŞ AÇILARI VE UYGULAMAYA YANSIMALARI. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ DERGİSİ, 2017(27), 800-834., DOİ: 10.14520/ADYUSBD.303240 (YAYIN NO: 3840491)

⦁ YALÇIN VAKKAS (2017). TEACHER’S OPİNİONS AND EXPERİENCES ABOUT THE ADJUSTMENT PROCESSES OF PRESCHOOL CHİLDREN TO THE SCHOOL. JOURNAL OF CURRENT RESEARCHES ON EDUCATİONAL STUDİES, 7(2), 1-12., DOİ: 10.26579/JOCURES-7.2.1 (YAYIN NO: 3793419)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

⦁ ERDEN ŞULE, YALÇIN VAKKAS (2021). INVESTIGATION of THE EFFECT of PRESCHOOL STEM
ACTIVITIES PREPARED ACCORDING to THE PROBLEM BASED LEARNING APPROACH ON CHILDREN’S PROBLEM-SOLVING SKILLS. INTERNATIONAL MULTI-DISCIPLINARY CHILDREN’S STUDIES CONGRESS 18-19 July 2021 / Ankara (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7151199)

⦁ YALÇIN VAKKAS, (2021). ERKEN ÇOCUKLUKTA AHLAK GELİŞİMİ: SORUMLULUK ve YARDIMSEVERLİK BAĞLAMINDA ÇOCUKLARIN DEĞER ALGILARI ve UYGULAMAYA YANSITMALARI. INTERNATIONAL MULTI-DISCIPLINARY CHILDREN’S STUDIES CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7189343)

⦁ YALÇIN VAKKAS, SİMSAR AHMET, DİNLER HIZIR (2020). 5-6 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN 21. YY BECERİLERİ ÖLÇEĞİ (DAY-2): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. INTERNATİONAL CONGRESS OF PEDAGOGİCAL RESEARCH (ICOPR’XX20) (ÖZET BİLDİRİ/SÖZLÜ SUNUM)(YAYIN NO:6344665)

⦁ SİMSAR AHMET, YALÇIN VAKKAS, DİNLER HIZIR (2020). 3-4 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN 21. YY BECERİLERİ ÖLÇEĞİ (DAY 1) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. INTERNATİONAL CONGRESS OF PEDAGOGİCAL RESEARCH (ICOPR’XX20) (ÖZET BİLDİRİ/SÖZLÜ SUNUM)(YAYIN NO:6344685)

⦁ YALÇIN VAKKAS, ÖZTÜRK OĞUZHAN, SİMSAR AHMET, DEMİR ŞERMİN, CANLI SEDA CAN (2019). 36-48 AYLIK ÇOCUKLARIN DİŞ SAĞLIĞI KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTIRILMASI ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA (A PRACTICAL STUDY ON INCREASING THE AWARENESS OF 36-48 MONTH OLD CHILDREN ABOUT DENTAL HEALTH). 6. ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KONGRESİ (6th INTERNATIONAL EARLY CHILDHOOD EDUCATION CONGRESS), 124-127. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6418751)

⦁ YALÇIN VAKKAS (2019). KURAM, ÖĞRETİM MODELİ, UYGULAMA YÖNTEMİ ve ÇALIŞMAPLANI BAĞLAMINDA STEM .. 6.ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KONGRESİ (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5577885)

⦁ YALÇIN VAKKAS, CEYLAN MEHMET (2018). OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ YARDIMSEVERLİK VE SORUMLULUK DEĞERLERİNE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ. INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5577225)

⦁ ERDEN ŞULE, YALÇIN VAKKAS (2018). OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ AKILLI CİHAZ KULLANMA DURUMLARI ÜZERİNE EBEVEYN ALGILARININ İNCELENMESİ. INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5577091)

⦁ YALÇIN VAKKAS (2017). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okula Uyum Süreçleri Hakkında Öğretmen Görüş ve Deneyimleri. 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3643688)

⦁ UZUN HALİL, YALÇIN VAKKAS, BURAK DURMUŞ (2017). Türkiye’de erken çocukluk döneminde ebeveynler ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. 5th. International Early Childhood Education Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3643679)

⦁ YALÇIN VAKKAS (2017). Suriyeli Mülteci Bir Çocuğun Türkiye’de Okul Öncesi Eğitime Uyumu Üzerine Bir Pilot Çalışma. IV th International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3643691)

⦁ YALÇIN VAKKAS, ERBİL KAYA ÖZLEM MELEK (2017). OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ OKULA UYUM SÜRECİ İLE EBEVEYNLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. INTERNATIONAL EJER CONGRES, Doi: 978-605-170-145-5 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3636907)

⦁ DOĞAN YAKUP, YALÇIN VAKKAS (2017). OKUL ÖNCESİ KURUMLARINDAKİ FEN MERKEZLERİ VE KULLANIM DURUMLARININİNCELENMESİ-KİLİS ÖRNEĞİ. IV. INTERNATİONAL EURASİAN EDUCATİONAL RESEARCH CONGRESS (ÖZET BİLDİRİ/SÖZLÜ SUNUM)(YAYIN NO:3534222)

⦁ ERDOĞAN SERAP, PARPUCU NURBANU, YALÇIN VAKKAS (2015). THE RELATİONSHİP BETWEEN MATHEMATİCAL CONTENT KNOWLEDGE OF PRESCHOOL TEACHERS AND THEİR CLASSROOM PRACTİCES. INTERNATİONAL CONFERENCE ON NEW HORİZONS İN EDUCATİON, JUNE 25-27, 2014, PARİS / FRANCE. (TAM METİN BİLDİRİ/SÖZLÜ SUNUM)(YAYIN NO:2954941)

⦁ ERBİL KAYA ÖZLEM MELEK, YALÇIN VAKKAS, KİMZAN İLAYDA, AVAR GÖKÇEN (2016). OKULÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OYUN TEMELLİ ÖĞRENMEYE BAKIŞ AÇILARI VE UYGULAMAYA YANSIMALARI. XVIII AMCE-AMCE-WAER CONGRESS, 1(1), 198 (ÖZET BİLDİRİ/)(YAYIN NO:2883774)

⦁ ERDOĞAN SERAP, YANIK HÜSEYİN BAHADIR, KUMTEPE ALPER TOLGA,GİREN SONGÜL,YILDIRIM ASLI,YAĞAN GÜDER SEVCAN,ALAN ÜMRAN,KARADEMİR ABDULHAMİT,PARPUCU NURBANU,YALÇIN VAKKAS (2014). ANOMAT ANADOLU MATEMATİK BECERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. 1. AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (ÖZET BİLDİRİ/SÖZLÜ SUNUM)(YAYIN NO:2327421)

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

1. MAVİ; BİR ÇOCUĞUN KALP SESİ (2021). YALÇIN VAKKAS, PEGEM YAYINLARI, BASIM SAYISI:1, SAYFA SAYISI 55, ISBN: 9786257740104, TÜRKÇE(BİLİMSEL KİTAP), (YAYIN NO: 7189330)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

1. ANNE BABA EĞİTİMİ, BÖLÜM ADI:(ANNE-BABA EĞİTİM MODELLERİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR.) (2021)., UZUN HALİL, YALÇIN VAKKAS, EĞİTEN, EDİTÖR: OGELMAN HÜLYA GÜLAY, BASIM SAYISI:1, SAYFA SAYISI 429, ISBN:978-625-7348-89-8, TÜRKÇE(BİLİMSEL KİTAP), (YAYIN NO: 7185708)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

⦁ ERDEN ŞULE, YALÇIN VAKKAS (2021). OKUL ÖNCESİ STEM ETKİNLİKLERİNİN ÇOCUKLARIN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. TRAKYA EĞİTİM DERGİSİ, 11(3), 1239-1242., DOİ: 10.24315/TRED.789922 (KONTROL NO: 7147802)

⦁ DİNLER HIZIR, SİMSAR AHMET, YALÇIN VAKKAS (2021). 3-6 YAŞ ÇOCUKLARIN 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. E-KAFKAS EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 8(2), 281-303., DOİ: 10.30900/KAFKASEGT.941467 (KONTROL NO: 7170516)

⦁ YALÇIN VAKKAS, SİMSAR AHMET, DİNLER HIZIR (2020). 5-6 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN 21. YY BECERİLERİ ÖLÇEĞİ (DAY-2): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. MEDİTERRANEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 14(32), 78-97., DOİ: 10.29329/MJER.2020.258.5 (KONTROL NO: 6344316)
⦁ UZUN HALİL, YALÇIN VAKKAS, DEDE HÜLYA (2018). TÜRKİYE’DE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE EBEVEYNLER İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMACILARI DERGİSİ, 1(1), 1-12. (KONTROL NO: 468373

⦁ ERDEN ŞULE, YALÇIN VAKKAS (2018). OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ AKILLI CİHAZ KULLANMA DURUMLARI ÜZERİNE EBEVEYN ALGILARININ İNCELENMESİ. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 20(2), 461-480., DOİ: 10.17556/ERZİEFD.404237 (KONTROL NO: 5576134)

⦁ SİMSAR AHMET, DOĞAN YAKUP, YALÇIN VAKKAS (2017). OKUL ÖNCESİ SINIFLARINDAKİ FEN MERKEZLERİ VE KULLANIM DURUMLARININ İNCELENMESİ-KİLİS ÖRNEĞİ. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 7(14), 147-164. (KONTROL NO: 3786672)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

⦁ ATMACA HATİCE, BAKAR SABİHA, BAYDEMİR UZUN NEŞE, YALÇIN VAKKAS, UZUN HALİL (2018). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM YAKLAŞIMINA YÖNELİK TUTUMLARIN İNCELENMESİ. 13. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KONGRESİ (ÖZET BİLDİRİ/SÖZLÜ SUNUM)(YAYIN NO:4406875)

⦁ AKÇALI MEDİNE, KURTARAN MERCAN, YALÇIN VAKKAS, UZUN HALİL (2018). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ. 13. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KONGRESİ (ÖZET BİLDİRİ/SÖZLÜ SUNUM)(YAYIN NO:4415267)

Üniversite Dışı Deneyim

2010-2011 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ, (Kamu)

Sertifika

⦁ Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi I. Okul Öncesi Eğitim Günleri, Okul öncesi alanında çalışan araştırmacı ve öğretmenlere yönelik etkinlikler, Anadolu Üniversitesi, Sertifika, 18.04.2014 -19.04.2017 (Ulusal)

⦁ Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi III. Okul Öncesi Eğitim Günleri, Okul öncesi alanında çalışan araştırmacı ve öğretmenlere yönelik etkinlikler, Anadolu Üniversitesi, Sertifika, 06.05.2016 -06.05.2016 (Ulusal)

⦁ Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi II. Okul Öncesi Eğitim Günleri: Atölye Çalışmaları, Okul öncesi alanında çalışan araştırmacı ve öğretmenlere yönelik etkinlikler, Anadolu Üniversitesi, Sertifika, 17.04.2015 -18.04.2015 (Ulusal)

⦁ Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Çocuk ve Eğitim: Atölye Çalışmaları, Okul öncesi alanında çalışan araştırmacı ve öğretmenlere yönelik etkinlikler. Haziran,2019, (Ulusal).

Screenshot 1